SOM

Seniorátní odbor mládeže je volen každé dva roky na podzimním seniorátním setkání mládeže, neboli SCUKu, a tvoří ho pět členů a dva náhradníci.
Se SOMem spolupracují farář/ka ze seniorátu, který/á je pověřen/a prací se seniorátní mládeží.

Členové SOMu vytváří program akcí, zajišťují prostory, organizaci nebo stravování.

Členové: Jan Mostecký (předseda), Vojtěch Hojný (místopředseda), Jana Janská, Barbora Čapková a Jakub Stránský

Náhradníci: Hana Janská, Filip Mostecký

Farářka: Rut Brodská

Napsat komentář