SOM

Seniorátní odbor mládeže je volen každé dva roky na podzimním seniorátním setkání mládeže a tvoří ho pět členů a dva náhradníci.
Se SOMem spolupracují faráři ze seniorátu, kteří jsou pověřeni prací se seniorátní mládeží.

Členové SOMu vytváří program akcí, zajišťují prostory, organizaci nebo stravování.

Členové: Jan Mostecký (předseda), Hana Janská (místopředsedkyně), Filip Mostecký, Václav Jelínek a Matouš Hojný

Náhradníci: Anna Marie Kubicová, Sára Chytilová

Faráři: Miki Erdinger, Jan Lavický

Napsat komentář